Marketing E Comunicación

Este Traballo de Investigación Tutelado (TIT) pretende ser unha aplicación das técnicas e das estratexias do marketing ao ámbito da comunicación. Desde hai aproximadamente medio século o marketing foi abandonando paseniño a súa vinculación case exclusiva co mundo económico e empresarial